Livsforsikring | Sammenlign priser og få det beste tilbudet på BedreAvtaler.no

Få billigere livsforsikring ved å sammenligne flere tilbud.

Finn den billigste livsforsikringen ved å sammenligne priser og betingelser med flere forsikringsselskap. Få 3 spesialtilbud.

Økonomisk trygghet

Sikre deg og din familie en økonomisk trygghet ved uførhet, sykdom og død.

Sjekk pris på livsforsikring

Vi lar tre utvalgte forsikringsselskap konkurrere om din forsikring.

Beste livsforsikring

Den billigste er ikke alltid den beste. Sammenligne vilkår og betingelser.


Livsforsikring hjelper deg å opprettholde dine økonomiske forpliktelser ved sykdom, uførhet eller dødsfall. For familien eller dine nærmeste, er det viktig med økonomisk trygghet og forutsigbarhet.

Hva er livsforsikring og hvem trenger det?

Hvis en av familiens forsørgere faller bort oppstår det som oftest et inntektstap. Livsforsikringen sørger for en utbetaling som dekker lån og eventuell tapt inntekt over en lengre periode. Den kan vanligvis kjøpes av personer mellom 18 og 60 år – og varer til du er 80 år.

Grunnen til at livsforsikring er viktig:

  • Du eller de etterlatte får utbetaling om ulykken rammer.
  • Du får økonomisk hjelp i overgangsfasen (f.eks. sletting av gjeld).
  • Forsikrer deg ved død, sykdom og arbeidsuførhet.
  • Opprettholder levestandarden selv om en inntekt forsvinner.

Mange tenker at jobben deres dekker de godt nok, men de færreste vet faktisk ikke hvordan forsikringsordning de har gjennom arbeidsgiveren sin. Uførepensjon fra Folketrygden er betraktelig lavere enn arbeidsinntekten din, som vil si at du mest sannsynlig opplever høyt økonomisk press ved redusert inntekt. Du er ofte heller ikke godt nok dekket via jobben, derfor er det viktig med livsforsikring.

 Hvis du har barn, særkullsbarn, er samboer eller du er gift, så bør du ha livsforsikring. Hvis du ikke har råd til å gå ned i inntekt bør du ha uføreforsikring.


Hva dekker livsforsikring?

Du kan velge en forsikringssum på mellom 100.000 til 10.000.000 kroner. Det beste er å velge en sum som dekker lån og tapt inntekt over en periode. Denne summen utbetales ved dødsfall.

Det er opp til deg å velge hvor mye utbetalingen skal være på, derfor er tommelfinger-regelen, er å forsikre det man ikke har råd til å erstatte om inntekten går tapt. Forsikringsselskapene anbefaler at du velger en forsikringssum som tilsvarer minst halvparten, og i beste fall hele den samlede gjelden. De velger du.


Hva koster forsikringen?

Prisen avhenger så klart av forsikringssummen, alder og om den forsikrede røyker. Yrke har betydning for prisen på Uførepensjonen. Det er ofte et etableringsgebyr på 300 kr + et lite administrasjonsgebyr på 34 kr.

Det beste er å kjøpe livsforsikring mens du er frisk. Når du skal etablere denne forsikringstypen, så må man levere en helseerklæring. Hvis denne forteller at helsen din er dårlig jo større sannsynlighet er det for at forsikringen din blir dyrere.Utbetalingen er skattefri.

Forsikre inntekten din – og gi dine nærmeste økonomisk trygghet om du blir kritisk syk.

Fyll ut skjema på 10 minutter selv.

Du kan velge å fylle ut skjema selv, eller la våre rådgivere gjøre jobben for deg.


Våre rådgivere kan hjelpe deg.

Hvis du gir oss fullmakt, så gjør vi arbeidet med å hente opplysninger og sende inn i skjema for deg.