Reiseforsikring | Sammenlign og finn beste tilbud på BedreAvtaler.no

Få billigere reiseforsikring ved å sammenligne flere tilbud.

Finn den billigste reiseforsikringen ved å sammenligne priser og betingelser med flere forsikringsselskap. Få 3 spesialtilbud.

Vær trygg når du reiser

Forsikringen dekker deg inntil 65 dager. Du trenger ikke bekymre deg for dyre regninger.

Sjekk pris på reiseforsikring

Vi lar tre utvalgte forsikringsselskap konkurrere om din forsikring.

Beste reiseforsikring

Den billigste er ikke alltid den beste. Sammenligne vilkår og betingelser.


Er uhellet ute når du er på reise, og ikke har reiseforsikring er du virkelig ille ute. Dette må du rett og slett ha i orden. Hvis ikke løper du en alvorlig risiko. Ulykker og uhell skjer nemlig ganske ofte når vi er ute å reiser.

Et sykehusopphold kan koste flere hundre tusen – Behandling på legevakt og sykehus i utlandet er som regel veldig dyrt og du bør derfor ha en forsikring som dekker dette. Du bør også tenke på hvilke konsekvenser en ulykke kan få for din arbeidsdyktighet. Det finnes alternativer til reiseforsikring men den tradisjonelle reiseforsikringen dekker som regel mer. Det bør derfor ikke velges bort til fordel for andre løsninger.

Husk å ta vare på dine forsikringsbevis – Reiseforsikringene har som regel godt med info ift hvem du skal kontakte når uhellet er ute, slik at det skal være enkelt for deg å kommunisere både med landet du er i samt med forsikringsselskapet.

Hvem gjelder forsikringen for? Er du forelder gjelder reiseforsikringen som regel for deg og din familie, frem til et familiemedlem fyller 21 år. Du kan for øvrig selv bestemme om reiseforsikringen ikke skal gjelde din familie. For eksempel om din ektefelle har forsikring gjennom arbeidsplass, kan det være du har dobbelt forsikring.Uansett, det er viktig å informere ditt forsikringsselskap så godt som mulig hvem reiseforsikringen skal gjelde, og hvor den skal gjelde.

Hva dekker reiseforsikring?

Alle som eier en bil må ha forsikring. Det er hovedsakelig tre ulike type bilforsikringer å velge mellom: Kasko, Delkasko og Ansvar. Mange har også ”Kasko Pluss” eller ”Bil Ekstra” osv. Hvilken type du bør velge kommer stort sett an på bilens verdi.

Standard

Reise Ekstra/Pluss

Reiser i hele verden

Inntil 45 dager

Inntil 60-75 dager

Avbestilling

Inntil 20.000 kr pr/pers

Ingen beløpsgrense

Forsinket reiserute

Inntil 20.000 kr pr/pers

Ingen beløpsgrense

Forsinket bagasje

Inntil 2.000 kr pr/pers

Inntil 5.000 kr pr/pers

Reisegods og verdier

Inntil 20.000 kr pr/pers

Ingen beløpsgrense

Reisesyke & hjemtransport

Ingen beløpsgrense

Ingen beløpsgrense

Reiseavbrudd

Inntil 20.000 kr pr/pers

Inntil 1.500 kr pr/pers pr/døgn

Evakuering erstattes

Ingen beløpsgrense

Ingen beløpsgrense

Privat erstatningsansvar

Inntil 4 mill. kroner

Inntil 15 mill. kroner

Rettshjelp

Inntil 100.000 kr

Inntil 100.000 kr

Erstatning av reise

Inntil 1.500 kr pr/pers pr/døgn

Egenandel på leiebil

Inntil 10.000 kr

Fyll ut skjema på 10 minutter selv.

Du kan velge å fylle ut skjema selv, eller la våre rådgivere gjøre jobben for deg.


Våre rådgivere kan hjelpe deg.

Hvis du gir oss fullmakt, så gjør vi arbeidet med å hente opplysninger og sende inn i skjema for deg.


Hva dekker reiseforsikringen ikke?

 • Eiendeler du mister eller ødelegger mens du er på reise dekkes ikke av forsikringen. Om du f.eks mister din mobiltelefon mens du er på fisketur, så dekker normalt ikke forsikringen dette.
 • Sykdommer du visste om før du reiste.
 • Oppdagelsesreiser med risiko, som Amazonas eller klatring i Himalaya er eksempler på dette.
 • Dyre eiendeler er ofte vanskelig å få dekket.
 • Reiser over 60-75 dager.
 • Avlyste avganger, f.eks som følge av streik.

Hva dekker vanligvis reiseforsikringen?

 • Avbestilling: Reiseforsikringen dekker kostnader ifm. avbestilling når det er forårsaket av akutt sykdom, ulykke eller død.
 • Bagasje: Ved forsinket bagasje dekker forsikringen det beløpet som er nødvendig for innkjøp av toalettsaker og klær, frem til du får igjen din egen bagasje.
 • Evakuering: Ved naturkatastrofer, terror og krigshandlinger vil reiseforsikringen dekke evakuering / utreise.
 • Forsinkelse: Ekstra kostnader som direkte følge av forsinkelse, samt utgifter ift de forandringer som skjer som følge av forsinkelse, som f.eks ny reiserute.
 • Rettshjelp: Omstendigheter som krever juridisk bistand utenfor Norden
 • Reiseansvar: Erstatningsansvar du som privatperson får for fysisk skade voldt på en annen person eller annen gjenstand når du er på reise utenfor Norden.
 • Reiseavbrudd: Ved sykehusopphold eller sykdom dokumentert av lege, samt nødvendig hjemtransport under reise vil normalt dekkes av reiseforsikring.
 • Reisegods: Reiseforsikringen dekker tyveri og skade på reisegods.